O nama

 

Nutritio d.o.o. Bijeljina  je osnovan 14.4.1997. godine kao preduzeće za proizvodnju, promet i usluge.
 
Porodična firma je svoj uspjeh gradila kroz dugogodišnje iskustvo svojih zaposlenih i tradiciju dobrog poslovanja. Firma je na početku svog razvoja imala samo dva zaposlena, a danas imamo 16 stalno zaposlenih od kojih su osam doktora veterine i pet veterinarskih tehničara.

Mi smo svoju strategiju razvoja gradili pažljivo, svake godine stvarajući nove poslovne ciljeve koji se uspješno ostvaruju. Naš primarni cilj je održavanje najboljeg nivoa kvaliteta naših proizvoda i usluga kroz posvećenost radu u veterinarskoj medicini ( mala i velika praksa), proizvodnji potpunih i dopunskih smjesa za sve kategorije domaćih životinja, veleprodaji i maloprodaji veterinarskih lijekova kao i distribuciji istih.
Znanje naših veterinara,stečeno na fakultetskim studijama,konstatno nadograđujemo prisustvom na domaćim i međunarodnim edukacijama.Za nas su stručnost, savjesnost i briga za pacijenta na prvom mjestu.

Tradicija duga preko 20 godina dovoljan je pokazatelj kvalitete i profesionalnosti koja počiva na znanju i iskustvu.